Kartat ja peruspaikkatieto

Peruspaikkatiedot on valtakunnallinen yleiseen ja laajaan käyttöön tarkoitettu avoimesti saatavilla oleva tietovaranto. Peruspaikkatietoihin kuuluvat paikannuksen perustiedot, maastotietokannan tietosisältö, laserkeilaus- ja ilmakuvausaineistot sekä maaston korkeusmallit. Perinteiset eri mittakaavaiset kartta-aineistot, sähköiset tietopalvelut ja käyttäjien tukipalvelut mahdollistavat laadukkaan valtakunnallisen aineiston käytön laajasti yhteiskunnan eri tarpeisiin.

Peruspaikkatietoihin liittyvät järjestelmät, aineistot ja palvelut muodostavat yhdessä yhteiskunnan perustietovarantoihin kuuluvan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän (MTJ), jonka keskeiset osa-alueet ovat valtakunnallinen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä, maastotietokanta, yleiset karttatuotteet, sähköiset tietopalvelut ja käyttäjien tukipalvelut. Maastotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Lisätietoja

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö +358295162421  


Mika Karjalainen, johtava paikkatietoasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö +358295162335