Maailman ruokapäivä ei ole nälkäpäivä Ei nälkää. SG-tavoite 2.

Maailman ruokapäivää vietetään vuosittain YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n perustamisen vuosipäivänä 16.10. 

Ruokapäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta maailman ruokaturvan tilanteesta, terveellisen ruokavalion merkityksestä sekä tarpeesta toimia ruokajärjestelmien muuttamiseksi. Vuonna 2021 ruokapäivän teemana on erityisesti nostaa esiin yhteisiä toimia, joilla maailman ruokajärjestelmistä voidaan rakentaa entistä tehokkaampia, osallistavia ja kestävämpiä. 

Ruokajärjestelmien muutoksille tarvetta

Ruokavaliot, ruuan tuotantotapa, valmistus ja varastointi vaikuttavat paitsi ihmisten, myös planeettamme hyvinvointiin. FAO:n tilastojen mukaan lähes 40 %:lla maailman väestöstä ei ole varaa terveelliseen ravintoon. Samaan aikaan jopa kolmasosa kaikesta tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin. Myös ruokavalion laadulla on merkitystä: noin joka viides maailman ihmisistä kärsii ylipainosta. 

Suurin osa maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja osuuden odotetaan yhä kasvavan tulevina vuosikymmeninä. Maatalous ja ruuantuotanto työllistävät kuitenkin yhä enemmän ihmisiä kuin mikään muu sektori. Kolmasosan kaikesta ruuasta tuottavat pienviljelijät, joiden haasteena on köyhyys sekä resurssien puutteellinen saatavuus, mukaan lukien rahoitus, koulutus ja teknologia. 

Ruokajärjestelmien uudistaminen on avainasemassa myös usean YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. 

Kouluruokailun tärkeä rooli erityisesti kehittyvissä maissa

Kouluruokailu tarjoaa monille lapsille päivän ainoan ateria, erityisesti kehittyvissä maissa. Vuosina 2020-2021 kouluja on jouduttu sulkemaan koronaviruspandemian vuoksi. Tämä on jättänyt arviolta 370 miljoonaa lasta vaille päivittäistä kouluruokaa. Lisäksi 73 miljoonaa lasta köyhimmissä maissa ei päässyt kouluruokailun piiriin ennen pandemiakaan.  

Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on nimetty Maailman  ruokaohjelman (World Food Programme) kouluruokalähettilääksi. Suomella on pitkät kouluruokailuperinteet ja järjestelmäämme pidetäänkin esimerkkinä hyvin toteutetusta
kouluruokailusta. Ministeri Skinnari edistää tehtävässä kouluruokailun maailmanlaajuista tunnettuutta ja rahoitusta.  

Muualla verkossa

Lisätietoja

Aulikki Hulmi, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162034   Sähköpostiosoite:


Anna Santala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162418   Sähköpostiosoite:


Sanna-Liisa Taivalmaa, Kehityspolitiikan neuvonantaja 
ulkoministeriö, Edustustot, Dar es Salaamin-suurlähetystö (DAR)