FI SV EN

Maaseudun kehittäminen

kuvituskuvaElinvoimainen maaseutu on Suomen valtti. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Maaseudulla on potentiaalia niin biotalouden kuin luontomatkailun kehitykseen. Maaseutu tarjoaa ratkaisuja niin uudistumiseen, hyvinvointiin kuin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Koska maaseutu ammentaa luonnonvaroistaan, on ympäristön hoito tärkeä maaseudun kehittämisen tavoite. Puhdas luonto, viihtyisä ympäristö ja toimivat palvelut houkuttelevat maaseudulle uusia asukkaita ja muita kävijöitä.

Maaseudun kehittämisessä pyritään näkemään erilaisten alueiden mahdollisuudet ja edistämään niitä. Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja haasteensa. Keinoja vahvuuksien ja haasteiden käsittelyyn halutaan jakaa, jottei pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Maaseudun kehittäjät ovat siksi hyvin verkostoituneita.

Maaseudun kehittämisen suuria trendejä ovat ympäristö, ilmasto, kilpailukyky ja niihin liittyvät innovaatiot.  Maaseudun elinkeinojen kirjo kasvaa jatkuvasti. Moni on valmis sijoittumaan yrityksineen maaseudulle, sillä yhä harvempi työ kiinnittyy tiettyyn paikkaan. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat siksi yksi maaseudun kehittämisen edellytyksistä. Ruuantuotanto vaatii edelleen sille soveltuvan tilan, jota maaseutu tarjoaa. Maatalous on edelleen keskeinen maaseudun elinkeino ja sen vaikutus maaseutumaisemaan on merkittävä. Ympäristöasiat ovat korostuneet entisestään, samoin tuotantoeläinten hyvinvointi. Suomalaiset kuluttajat haluavat syödä lähellä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Tähän kaikkeen vastataan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisellä.

Muualla palvelussamme

CAP-suunnitelma kaudelle 2023-2027

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - sivusto CAP-suunnitelmasta ja siihen liittyvästä EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksesta 

Maaseutuverkosto.fi - Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät

Lisätietoja

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  Puhelin:0295162405   Sähköpostiosoite: