Kokonaisen valuma-alueen kunnostus auttaa riekkoja, järvilintuja ja purotaimenia

riekko lumisena talvena

Riekko-hanke eli Kala- ja riistaelinympäristöpainotteinen valuma-aluekunnostus valtion alueilla -hanke on osahanke, jossa suunniteltiin kerralla kokonaisen valuma-alueen kunnostus, alkaen riekkosuosta päätyen taimenille sopiviin puroihin.

Hanke on jatkoa Metsähallituksen riistaelinympäristöjen hoitotoimille, joilla on ennallistettu soita palauttamalla riekoille tärkeä avoimuus.

Suot ovat erinomaisia pintavaluntakenttiä ja puhdistavat metsäojien vesistä ravinteita ja kiinteää ainesta. Tämä hyödyttää alajuoksun järvien lintuja ja estää kunnostettujen taimenpurojen liettymisen.

Riekko-hankkeen toteutti Metsähallituksen Eräpalvelut. Tutustu hankkeen julkaisuihin Eräpalveluiden verkkosivuilla. Hanke on saanut myös kansainvälistä huomiota (The Guardian). 

Lisätietoja