Kokonaisen valuma-alueen kunnostus auttaa riekkoja, järvilintuja ja purotaimenia

riekko lumisena talvena

Riekko on osahanke, jossa suunnitellaan kerralla kokonaisen valuma-alueen kunnostus, alkaen riekkosuosta päätyen taimenille sopiviin puroihin.

Hanke on jatkoa Metsähallituksen riistaelinympäristöjen hoitotoimille, joilla on ennallistettu soita palauttamalla riekoille tärkeä avoimuus.

Suot ovat erinomaisia pintavaluntakenttiä ja puhdistavat metsäojien vesistä ruskeaa väriä, ravinteita ja kiinteää ainesta. Tämä hyödyttää alajuoksun järvien lintuja ja estää kunnostettujen taimenpurojen liettymisen.

Riekko-hankkeen toteuttaa Metsähallituksen Eräpalvelut.