FI SV

Lopetusasetus muuttaa tuotantoeläinten teurastusta ja lopetusta koskevaa eläin-suojelulainsäädäntöä

Lopetusasetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä) soveltaminen alkoi 1.1.2013. Lopetusasetus sisältää vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Se täsmentää ja päivittää eläinten suojelua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevaa direktiiviä 93/119/EY, joka on yleisluonteinen sekä uudistuksen tarpeessa menetelmien ja olosuhteiden kehittymisen myötä. Uuden asetuksen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä asettamalla teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia, jotka koskevat teurastamoita, eläintauteihin liittyviä lopetuksia, turkiseläinten lopetuksia sekä tilalla tapahtuvaa eläinten teurastusta ja lopetusta.

Lopetusasetuksen uusia vaatimuksia ovat muun muassa sallittujen teurastus- ja lopetusmenetelmiin määrittely, teurastamoilta vaadittava toimintaohjeisto sekä eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö ja alan toimijoiden osaamisen parantaminen. Asetuksessa säädetään eläinten lopetusta koskevista yleisistä periaatteista, sallituista lopetus- ja teurastusmenetelmistä sekä erityisehdoista, jotka koskevat teurastamoiden toimintaa, eläinten joukkolopetuksia sekä eläinten lopetuksia ja teurastuksia tekevien henkilöiden pätevyysvaatimuksia.

Tampereella järjestettiin kaksi samansisältöistä tilaisuutta 8.12.2011 ja 15.12.2011, joissa esiteltiin lopetusasetuksen sisältöä lähinnä teurastamoiden näkökulmasta. Loimaalla pidettiin 1.2.2012 siipikarjan lopetusta koskeva seminaari. Rovaniemellä pidettiin porojen lopetusta ja teurastusta koskeva tilaisuus 4.4.2012. Turkiseläinten lopetuksesta järjestettiin seminaari 8.1.2013 Vaasassa.

Vaasa 8.1.2013

Rovaniemi 4.4.2012

Loimaa 1.2.2012

Muualla palvelussamme

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännon muutokset
Lopetusasetus teurastamoissa
Teurastukseen liittyvää koulutusta

Muualla verkossa

Lopetusasetus
Ruokavirasto: lopetus ja teurastus

Lisätietoja

Susanna Ahlström, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162436   Sähköpostiosoite: