Kalataloushallinnon strategia

Kalataloushallinnon strategia 2014-2018 pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kalavarojen käyttö on ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävää.

Kalataloushallinnon strategiassa linjataan strategiset päämäärät, jotka ensisijaisesti tähtäävät kalavarojen kestävään käyttöön, toimintatapojen kehittämiseen, tiedon avoimuuteen sekä erilaisten näkemysten yhteen sovittamiseen.

Strategian toiminta-ajatuksena on, että kalataloushallinto

  • turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,
  • edistää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kalavarojen kestävää käyttöä,
  • luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja vapaa-ajankalastukselle.

Kalataloushallinnon strategia 2014

Lisätietoja

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162458   Sähköpostiosoite: