FI SV EN

Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU18-jaosto)

Suomen kannat ajankohtaisiin maatalous- ja elintarvikesektorin EU-asioihin yhteensovitetaan lähes viikoittain kokoontuvassa maatalous- ja elintarvikejaostossa eli EU18-jaostossa. EU-asioiden komitea on asettanut 36 sektorikohtaista valmistelujaostoa. 

Asiaa käsitellään jaostossa, kun komission ehdotus tai muu meneillään oleva asia on esillä maatalouden erityiskomitean tai maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla tai asiasta on valmisteilla eduskuntakirjelmä eli nk. U-kirjelmä tai E-kirje. 

EU18-jaoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö ja varapuheenjohtajana virkamies EU-koordinaation ja kansainvälisten asioiden yksiköstä. EU18-jaosto kokoontuu perinteisesti laajassa kokoonpanossa, jossa on mukana ministeriöiden ja virastojen virkamiesten lisäksi sidosryhmien edustajia.

EU18-jaoston kokoonpano:
-    Maa- ja metsätalousministeriö
-    Valtiovarainministeriö
-    Ympäristöministeriö
-    Ulkoministeriö
-    Työ- ja elinkeinoministeriö
-    Sosiaali- ja terveysministeriö
-    Valtioneuvoston kanslia
-    Ahvenanmaan maakunnan hallitus
-    Ruokavirasto
-    Tulli
-    Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
-    Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
-    Maidonjalostajien ja meijeritukku-kauppiaiden liitto M2L
-    Puutarhaliitto
-    Elintarviketeollisuusliitto ETL
-    Päivittäistavarakauppa PTY
-    Metsäteollisuus ry
-    Suomen luonnonsuojeluliitto SLL
-    Natur och Miljö
-    Kuluttajaliitto
-    Kuntaliitto
-    SAK
-    STTK (Agrologiliitto)
-    AKAVA (Agronomiliitto)
-    Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

EU18-jaostolla on useita neuvoa-antavia alajaostoja, jotka ovat erikoistuneet sektoriensa EU-asioiden käsittelyyn. Alajaostojen jäsenet koostuvat niin ikään sekä virkamiehistä että sidosryhmien edustajista.

Alajaostot

•    eläinlääkintä
•    viini- ja alkoholiasiat
•    kylvösiemen- ja taimiaineisto
•    kasvinterveys
•    kasvinsuojeluaineet
•    lannoite- ja kasvualusta
•    rehut
•    luonnonmukainen tuotanto
 

Yhteystiedot

puheenjohtaja ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila
varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Osmo Rönty
sihteeri neuvotteleva virkamies Sanna-Helena Fallenius
sihteeri erityisasiantuntija Laura Uusitalo 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@gov.fi