Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Maankäyttösektorin ilmastotoimien ("Hiilestä kiinni") toteuttamiseksi on avattu ja tullaan avaamaan eri rahoitushakuja vuosien 2020-2023 aikana. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuksia rahoitetaan kolmen eri hakukokonaisuuden kautta.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka tuottavat uutta tietopohjaa ja innovatiivisia ratkaisuja maankäyttösektorille, joiden avulla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja.

Tieto-ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka kartoittavat maankäyttösektorin nykytilaa ja pyrkivät tunnistamaan kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia maankäyttösektorin tietoaineistojen hankkimiseksi, niiden käytön kehittämiseksi ja tehokkaan hyödyntämisen edistämiseksi sisältäen tietotuotteet ja –palvelut sekä mallinnukset. 

Kehittämishankkeet ovat käytännönläheisiä, tutkimustietoon perustuvia hankkeita, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Rahoitettavilla hankkeilla vauhditetaan maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. 

Tältä sivulta löydät kaikki Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetut käynnistyvät, käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet. 

Loppuraportintiohjeistus kehittämishankkeille

Käynnissä olevat Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet