Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Maankäyttösektorin ilmastotoimien (Hiilestä kiinni -kokonaisuus) toteuttamiseksi on avattu  rahoitushakuja vuosien 2020-2023 aikana. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudesta hankkeita on rahoitettu kehittämishankehakujen ja tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hakujen kautta. 

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka tuottavat uutta tietopohjaa ja innovatiivisia ratkaisuja maankäyttösektorille, joiden avulla vähennetään maankäytön hiilipäästöjä ja ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitetut hankkeet on listattu tällä sivulla.

Kehittämishankkeet ovat käytännönläheisiä, tutkimustietoon perustuvia hankkeita, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Rahoitettavilla hankkeilla vauhditetaan maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista, varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä tuotetaan tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistetään kyseisen tiedon käyttöä.

Kehittämishankkeisiin kuuluu myös tieto-ohjelmaa toteuttavia hankkeita. Tieto-ohjelmassa on kartoitettu maankäyttösektorin nykytila ja tunnistettu kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia maankäyttösektorin tietoaineistojen hankkimiseksi, niiden käytön kehittämiseksi ja tehokkaan hyödyntämisen edistämiseksi sisältäen tietotuotteet ja –palvelut sekä mallinnukset. Löydät tieto-ohjelmaa toteuttavat hankkeet tältä sivulta.

Voit tutustua seitsemään teemaan jaoteltuihin kehittämishankkeisiin vasemmalta tai alla olevien linkkien kautta:

Alla olevasta listasta löydät kaikki Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden kautta rahoitetut käynnistyvät, käynnissä olevat ja valmistuneet hankkeet. 

Loppuraportintiohjeistus kehittämishankkeille

Valmistuneet Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Käynnissä olevat Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet