Hyppää sisältöön
Media

Kansallinen kaukokartoitus ja metsien digitaalinen kaksonen (MetsäKaksonen)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Maanmittauslaitos

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2023-2025

Suomen metsäkeskus (SMK), Metsähallitus Metsätalous Oy (MhMtOy) ja Maanmittauslaitos (MML) testaavat ja määrittelevät seuraavan kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman (KALLIO 2026–2031) tuotantospesifikaatiot sekä metsien inventoinnin menetelmät ja tietomallin. Tavoitteena on SMK:n ja MhMtOy:n mahdollisimman yhtenäinen kaukokartoitusinventointi.

Hankkeessa hankitaan tarkempi laserkeilaus- ja ilmakuvausaineisto kahdelta eri testialueelta, jotka ovat KALLIO-sopimuksen mukaisia tuotantoalueita, jolloin pystytään vertailemaan nykyistä puustotulkintaa sekä hyödyntämään tuotannossa mitattavaa maastokoeala-aineistoa. Laajojenkin alueiden metsien inventoinnin seuraava käytännön askel on yksinpuintulkinta. Tarkemman puustotulkinnan lisäksi tämä mahdollistaa paremmin monimuotoisuuteen ja jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen liittyvän metsän rakenteen tulkinnan (kerroksellisuus, tilajärjestys) sekä erilaisten erityispuiden tulkinnan, kuten säästöpuut, kuolleet tai lahot pystypuut, mahdolliset hyönteistuhopuut tai isot lehtipuut. Hankkeessa testataan ja määritellään myös hiilitaselaskenta. Lisäksi testataan kasvupaikkatiedon tarkentamista kahden eri ajankohdan laserkeilausaineistoon perustuvalla pituusbonitoinnilla.

Hankkeen tavoitteet ovat:
- Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman 2026–2031 tuotantomäärittelyiden uudistaminen, testaus ja kustannusvertailu.
- Metsien inventoinnin kehittäminen: tarkemmat puustotiedot (puulajit, puutavaralajit, taimikot), eri-ikäisrakenteisten metsien tulkinta, monimuotoisuuspiirteet (puuston kerroksellisuus ja tilajärjestys, säästöpuut, kuolleet/lahot pystypuut, isot lehtipuut), mahdolliset hyönteistuhopuut, kasvupaikkaluokkatiedon tarkentaminen sekä hiilitaselaskenta.
- Tulevan inventointikierroksen metsä- ja luontotietomallin laatiminen ml. selostukset siitä, mitä uusia tunnuksia, kohdeluokkia ja tietoratkaisuita tarvitaan ja voidaan tulkita laajoille alueille kaukokartoitusperusteisesti.
 
Lisätietoja:
Metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä, p. 040 826 0566, juho.heikkila@metsakeskus.fi