Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI)

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus & Luonnonvarakeskus

Vastuuhenkilö: Olli Malve, Suomen ympäristökeskus

Rahoitus: 250 000 € (VN TEAS)

Toteutusaikataulu: 2016 - 2017

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

TiivistelmäHankkeessa tuotettiin yhdessä maatalous- ja vesiensuojeluasiantuntijoiden kanssa kokonaisvaltainen käsitys vesien- ja merenhoidon arviointi- ja mallinnusmenetelmistä. Työ perustui vesien- ja merenhoidon toimivimpien mallien evaluointiin ja kehitystarpeiden kartoitukseen. Hankkeessa arvioitiin myös eläintilojen rakennemuutoksen aiheuttamia uusia ympäristöpaineita, tarvittavia ohjauskeinoja ja muita kehittämistarpeita. Vesien- ja merenhoidon tarpeisiin esitettiin kehityspolkuja, jossa pyrkimyksenä on lisätä vesistöjen tila-arvioiden tarkkuutta, toimenpiteiden vaikutusarvioiden samakantaisuutta ja parantaa eri lähteistä ja arviointimenetelmistä tulevan epävarman tiedon hallintaa. Hankkeen tuloksena esitetään useita suosituksia mallien käytöstä vesien- ja merenhoidossa.

Hankkeen tuotokset: