Tietoa maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelusta

Palvelun sisältö
Toiminnot
Käyttöehdot
Henkilötietojen käsittely
Lisätietoja

Maa- ja metsätalousministeriön uudistettu verkkopalvelu otettiin käyttöön marraskuussa 2015 osana valtioneuvoston yhteistä verkkoviestinnän uudistushanketta. Sivuston uudistustyö jatkuu.

Palvelun sisältö

Maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelun osoite on mmm.fi. Sivustosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sitä ylläpitää maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikkö yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on maa- ja metsätalousministeriön tuoreimmat uutiset uutisnostoina ja tiedotteina. Lisäksi etusivulla tarjotaan nostoja ministeriön keskeisiin palveluihin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu ministeriön tiedotteet, uutiset ja puheet. Aineistoja voi tilata myös omaan sähköpostiin. MMM:n toimintaa sosiaalisessa mediassa voi seurata ministeriön Facebook ja Twitter-feedin sekä Youtube-videoiden välityksellä.

Vastuualueet-osiossa esitellään maa- ja metsätalousministeriön toimintaa ja tehtäviä.

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osioon on koottu tietoja merkittävimmistä maa- ja metsätalousministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä.

Ministeriö-osiossa esitellään maa- ja metsätalousministeriön tehtävät ja tavoitteet, johto ja organisaatio, hallinnonala sekä valmiusasiat. Osiossa tarjotaan myös tietoja henkilöstöstä, taloudesta ja ministeriöstä työpaikkana.

Sivun ylälaidan valikosta on pääsy muiden ministeriöiden sivuille ja rekisteröitymistä edellyttävään valtioneuvoston mediapalveluun. Lisäksi jokaisella sivulla tarjotaan pääsy hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Valtioneuvoston mediapalvelu sisältää palveluun rekisteröityneiden tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja tiedotteita, kutsuja, istuntojen päätösaineistot ja yhteystietoja. Mediapalveluun tuottavat tietoa kaikki ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto.

Toiminnot

RSS-palvelut

Maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa. Tarkennettu haku valmistuu myöhemmin.

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon kirjaamo@mmm.fi.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on maa- ja metsätalousministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Maa- ja metsätalousministeriön kuvat   

Maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan maa- ja metsätalousministeriöllä. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Huomaathan, että valtioneuvoston kanslia välittää kuvia valtioneuvoston kuvapankissa ja Flickrissä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että maa- ja metsätalousministeriö olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Maa- ja metsätalousministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Maa- ja metsätalousministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä maa- ja metsätalousministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää maa- ja metsätalousministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
- ladatut sivut
- ajankohta
- IP-osoite
- verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikkö: tiedotus@mmm.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
Hallituskatu 3 A, Helsinki
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001

Sivun alkuun