Maatalouden EU-lainsäädäntö

Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään unionin kokonaan tai osaksi rahoittamista viljelijätuista, maatalouden rakennetuista, maaseudun kehittämisen yritys- ja hanketuista sekä markkinatuista. Myös kansallisiin maatalouden tukijärjestelmiin liittyvistä edellytyksistä ja ehdoista säädetään valtiontukia koskevassa yhteisön lainsäädännössä, joihin luetaan asetusten ohella valtiontuen hyväksymistä koskevat komission päätökset. Yhteisön sääntelyä on lisäksi olemassa muun muassa kotieläinten jalostustoiminnasta ja jalostusaineksen vaihdannasta.

Katso myös

Eur-Lex

Maaseutu.fi