FI SV

EU:n metsäasiat

EU:n perussopimuksiin ei sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsiin liittyviä asioita sisältyy kuitenkin useisiin EU:n sektoripolitiikkoihin. Etenkin maatalous-, ympäristö- sekä ilmasto- ja energiapolitiikan alalla on useita asetuksia ja direktiivejä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös metsätalouteen ja -teollisuuteen.

Suomi osallistuu aktiivisesti, aloitteellisesti ja ennakoivasti EU:n metsiä koskevaan päätöksentekoon. Suomen tavoitteena on, että metsäalaan vaikuttava valmistelu ja päätöksenteko EU:ssa olisi koordinoitua ja että siinä otettaisiin huomioon metsäalan kansalliset erityispiirteet. EU:n metsiin vaikuttavien aloitteiden kansallisessa valmistelussa apuna toimii EU-asioiden komitean alainen metsäpolitiikan EU-jaosto.

EU:n metsästrategia

EU:ssa metsäasioiden edistämistä pyritään koordinoimaan ja hahmottamaan EU:n metsästrategian avulla. Uusi EU:n metsästrategia julkaistiin 16.7.2021. Suomelle strategia on merkittävä koska se linjaa metsäaloitteiden jatkoa EU:ssa.

EU:n metsästrategia on kokonaisvaltainen ja kattaa koko metsäsektorin arvoketjun aina metsästä valmiisiin tuotteisiin asti. Suomi näkee metsästrategian toimeenpanon tärkeimpänä työkaluna vaikuttaa kokonaisvaltaisesti EU:n metsäsektoriin vaikuttaviin aloitteisiin. Metsäasioissa toimivallan tulee edelleen pysyä jäsenmailla, mutta yhteistyötä jäsenmaiden ja komission kanssa voidaan edelleen parantaa. Koordinaatiota metsäsektoriin vaikuttavien politiikkojen välillä tulee edelleen parantaa, ja tässä komission sisäinen koordinaatio on keskeisessä roolissa. Komission metsäasiantuntijaryhmien, kuten pysyvän metsäkomitean, asiantuntemuksen hyödyntäminen jo politiikkavalmistelun varhaisessa vaiheessa takaa sen, että komission aloitteet ovat järkeviä myös metsäsektorin kannalta.

Ajankohtaisia metsiä koskevia direktiivi- ja asetusehdotuksia ja tiedonantoja

Muualla palvelussamme

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi (MMM:n, TEM:n ja YM:n tiedote 30.11.2022)
Ministerit keskustelivat EU:n metsästrategian toimeenpanosta ja lannoitteiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta (MMM:n tiedote 23.11.2022)
EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ehkäisemään maailman metsäkatoa (MMM:n tiedote 17.11.2021)
Ministerit hyväksyivät päätelmät EU:n metsästrategiasta, myös maataloustuotteiden markkinatilanne ja suurpedot esillä (MMM:n tiedote 15.11.2021)
EU:n maatalousministerit: metsäasioissa kunnioitettava kansallista päätäntävaltaa (MMM:n tiedote 12.10.2021)
Suomen ja viiden muun EU-maan metsäministerit julkaisivat yhteisen lausuman metsäyhteistyön edistämisestä (MMM:n tiedote 5.10.2021)
Miten EU:n metsästrategia vaikuttaa yksittäiseen metsänomistajaan? (MMM:n blogi 21.7.2021)
EU:n uusi metsästrategia ylittää osin komission toimivallan metsäasioissa, kokonaiskestävyys mukana ennakkotietoja paremmin (MMM:n tiedote 16.7.2021)
Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa (MMM:n blogi 30.11.2021)
Maatalousministerit keskustelivat EU:n metsästrategiasta ja maataloustuotteiden markkinoista (MMM:n tiedote 16.11.2020)

EU-asioiden kansallinen valmistelu
 

Muualla verkossa

EU-tietoa (Valtioneuvoston kanslia)
Pysyvä metsäkomitea (EU:n komissio)

Lisätietoja:

Juha Roppola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162169   Sähköpostiosoite: