Euroopan unionin Itämeren alueen strategia

Itämeren alueella asuu 85 miljoonaa ihmistä. Se on 17 prosenttia koko Euroopan unionin väestöstä. Monia asioita voidaan tehdä tehokkaammin, kun tehdään yhdessä, myös yli oman maan rajojen. Itämeren tilan parantaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. Tarvitaan koko Itämeren alueen yritykset ja ihmiset mukaan.

Itämeren alueella on myös monia vahvuuksia, joiden kehittämisellä koko alueen hyvinvointia voidaan parantaa. Esimerkiksi hyödyntämällä Itämeren valtioiden korkeaa koulutustasoa ja osaamista voimme saada uusia ja tuoreita ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen.

Mikä on Itämeri-strategia?

EU:n Itämeri-strategia on alueen yhteinen tavoite ja toimintasuunnitelma, jolla kehitetään koko Itämeren aluetta ja ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Itämeri-strategian tavoitteena on meren pelastaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja alueen yhdistäminen.

Itämeri-strategiassa mukana ovat Itämeren alueella sijaitsevat EU:n kahdeksan jäsenvaltiota: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia ja Viro. Myös Venäjä ja muut lähialueen maat, kuten Norja ja Valkovenäjä voivat olla mukana yhteistyössä.

Euroopan unioni julkaisi Itämeri-strategian ja sen toimintasuunnitelman vuonna 2009. Itämeren alueen strategia on ensimmäinen unionin hyväksymä makroalueen strategia.

(Kuva: www.balticsea-region-strategy.eu/)

Itämeri-strategian Suomen koordinaatio

Itämeri-strategian kansallisena koordinaattorina Suomessa toimii ulkoministeriö. Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka edustaa Suomea Itämeri-asioissa ja vastaa Suomen Itämeri-politiikan kokonaisuudesta.

Lue Erja Tikan haastattelu maa- ja metsätalousministeriön koordinoimasta osuudesta Itämeristrategiassa täältä.

  • Lisätietoa Euroopan unionin Itämeristrategiasta. 
  • Itämeristrategian ajankohtaiset uutiset, tapahtumat ja tilaisuudet löydät täältä!        

Itämeren alueen Interreg 2014–2020 -ohjelma on tukenut Itämeristrategian politiikka-ala Biotalouden koordinaatiota ja viestintää myöntämällä näihin tehtäviin teknistä apua. 

Lisätietoja

Leena Anttila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162240   Sähköpostiosoite: