FI SV EN

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat muun muassa liha, lihavalmisteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munavalmisteet, mehiläistuotteet sekä sammakonreidet ja etanat. Tuonnilla tarkoitetaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maasta ("kolmannet maat") EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Norja ja Sveitsi.

Tuontiehdot ovat hieman erilaiset riippuen siitä onko kyseessä kaupallinen tuonti, näytteiden tuonti vai matkustajan mukanaan kuljettamat tai yksityishenkilölle postipaketteina lähetettävät elintarvikkeet. Kolmasmaatuontiehdot ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat tuontiehdot koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia jokaiseen EU -jäsenmaahan. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehdoissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat tuontiehtonsa ko. elintarvikkeen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia elintarvikkeita ovat muun muassa matelijoiden liha ja elävät makeanveden ravut.

Valvonta

Kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden kaupallinen tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet täyttävät niille asetettavat elintarvikehygieeniset vaatimukset ja eläintautivaatimukset. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella.

Suojapäätökset

Jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin riskitekijä, joka suoraan tai ympäristön välityksellä mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, komissio asettaa väliaikaisia tuontirajoituksia eli antaa suojapäätöksen.

Lisätietoja ja linkkejä

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontivaatimuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö.

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset.

Lisätietoja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnista sekä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta saa Ruokavirastosta. 

Lisätietoja

Leena Salin, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162412   Sähköpostiosoite: