Ohjaus- ja talous

 

Ministeriön ja hallinnonalan toimintaa ohjaa hallitusohjelma, siihen liittyvä toimintasuunnitelma sekä hallinnonalan strategia. Niihin on koottu hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät asiakokonaisuudet. Ministeriön sekä tulosohjattavien virastojen ja muiden organisaatioiden välillä sovitaan monivuotiset strategiset tulostavoitteet ja niihin kytkeytyvät resurssit sekä toimenpiteet.

Hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus rakentuu nelivuotisten määrärahakehysten, talousarvion ja monivuotisten tulossopimusten varaan. Valtioneuvosto päättää vuosittain eri hallinnonalojen määrärahakehyksistä. Maa- ja metsätalousministeriön talousarvioehdotus valmistellaan perustuen valtioneuvoston vahvistamaan määrärahakehykseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2023 noin 2 655 milj. euroa, mikä on noin 3,3 prosenttia valtion talousarvion määrärahojen loppusummasta. Hallinnonalan valtuudet talousarviovuodelle ovat yhteensä noin 1 779 milj. euroa.

 

Muualla verkossa

Pääministeri Marinin hallitusohjelma 2019:

Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Hallituksen toimintasuunnitelma : Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Tutki budjettia (VM)

Lisätietoja

Matti Hyytinen, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162225