Ohjaus- ja talous

 

Ministeriön ja hallinnonalan toimintaa ohjaa strateginen hallitusohjelma ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Niihin on koottu hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät asiakokonaisuudet. Ministeriön sekä tulosohjattavien virastojen ja muiden organisaatioiden välillä sovitaan monivuotiset strategiset tulostavoitteet ja niihin kytkeytyvät resurssit sekä toimenpiteet.     

Hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus rakentuu nelivuotisten määrärahakehysten, talousarvion ja monivuotisten tulossopimusten varaan. Valtioneuvosto päättää vuosittain eri hallinnonalojen määrärahakehyksistä. Maa- ja metsätalousministeriön talousarvioehdotus valmistellaan nojautuen valtioneuvoston vahvistamaan määrärahakehykseen.

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2018 noin 2 606 milj. euroa, mikä on 4,6 prosenttia valtion talousarviosta. Hallinnonalan valtuudet ovat yhteensä noin 547 milj. euroa.

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vuoden 2018 talousarvion määrärahat
politiikkasektoreittain, yht. 2 606 milj. euroa (1 000 €).

Muualla verkossa

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi
28.9.2015

Tutki budjettia (VM)

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
MMM, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022