Ohjelmatyö

Saaristoasiain neuvottelukunta laatii kausittain saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallisen kehittämisohjelman, joka antaa suuntaviivat saaristo- ja vesistöalueiden kehittämiselle. 
Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023 on järjestyksessään kuudes saaristopoliittinen ohjelma. Se on laadittu yhteistyössä saaristo- ja vesistöalueiden toimijoiden kanssa saaristolaisten ääntä kuunnellen. Ohjelma nostaa esiin tavoitteita saaristoalueiden kehittämiseksi vuosille 2020– 2023.

Saaristoalueiden kehittämistä ohjaa visio hyvän elämän saaristosta: ”Suomen saaristot ovat elinvoimaisia, saavutettavia ja luonnonläheisiä alueita, jotka tarjoavat monipuolisen ja kulttuurisesti erityisen asuin- ja toimintaympäristön. Elinvoimaiset saaristoalueet tuovat hyvinvointia koko yhteiskuntaan!”

Saaristo-ohjelma esittää toimintaperiaatteet ja temaattiset valinnat vision toteuttamiseksi. Ohjelman toimintaperiaatteet ovat saariston vahvuuksien hyödyntäminen, yhteistyön ja verkostojen rakentaminen, älykäs sopeutuminen ja ympäristövastuun lisääminen.

Sisällöllisesti saaristo-ohjelma jakaantuu viiteen kärkiteemaan:

  1. Yhteydet ja liikkuminen: Saavutettavuus luo edellytykset elinvoimaisuudelle ja hyvän elämän eri saaristoalueille. 
  2. Asuminen, erityisteemana lapset ja nuoret: Saaristosta houkutteleva elin- ja toimintaympäristö kaiken ikäisille. 
  3. Elinkeinot ja palvelut: Monipuolinen elinkeinorakenne mahdollistaa toimeentulon saaristossa. Digitalisaatio laajentaa saariston palvelutarjontaa. 
  4. Saaristokulttuuri: Saaristo tuottaa hyvinvointia koko yhteiskunnalle. 
  5. Luonto ja ympäristö: Saariston luonnon ja ympäristön arvo tunnistetaan. Hyvinvoiva luonto ja vesistöt ovat edellytys elinvoimaiselle saaristolle.

Saaristo-ohjelma ei pidä sisällään konkreettisia toimenpiteitä, vaan saaristoasiain neuvottelukunta laatii saaristo-ohjelman tavoitteita tukevat toimenpiteet vuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan.
Lue lisää ohjelmatyöstä saaristopolitiikka.fi –sivustolta