Pohjoinen alueellinen yhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön pohjoisissa yhteistyöelimissä. Kestävä pohjoismainen biotalous ja kestävät ruokajärjestelmät ovat  kärkiteemoja yhteistyössä muiden pohjoisten maiden ja alueiden kanssa.

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Yhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä yli 30 yhteispohjoismaisessa laitoksessa.

Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin. Yleisvastuu neuvostosta on pääministereillä, mutta käytännössä vastuu on siirretty yhteistyöministereille ja Pohjoismaiselle yhteistyökomitealle (NSK).

Pohjoismaiden ministerineuvosto koostuu useista ministerineuvostoista. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ministerineuvosto on kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto (MR-FJLS). Asioita valmistelevat ja seuraavat pohjoismaiset virkamieskomiteat, jotka koostuvat kansallisista virkamiehistä. Ministerineuvostoa avustavaa sihteeristö, jonka toimii Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus kestää vuoden ja kiertää viiden Pohjoismaan välillä. Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2021.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajavuoden aikana maa- ja metsätalousministeriön horisontaalisina teemoina ovat erityisesti varautuminen ja resilienssi biotaloudessa sekä ruokajärjestelmissä. Maatalous- ja metsäasioissa työ liittyy hiilensidontaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä pohjoismaisen biotalousstrategian ja kasvien esijalostuksen PPP-yhteistyösopimuksen päivittämiseen. Kalataloussektorilla esillä ovat ilmastotoimet, kalan merkitys elintarvikkeena ja vesiviljelyn rehuomavaraisuus. Elintarvikesektorilla työskennellään pohjoismaisten ravitsemussuositusten uudistamisprosessin ja ruokajärjestelmien kestävyyden parissa. Tavoitteena on myös käynnistää yhteispohjoismainen toimintaohjelma ruokahävikin vähentämiseksi.

Suomen puheenjohtajavuoden ohjelma tässä.   

Muualla verkossa

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätietoja

Aulikki Hulmi, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162034   Sähköpostiosoite: