Nordiskt regionalt samarbete

Jord- och skogsbruksministeriet deltar aktivt i samarbetet i de nordiska samarbetsorganen. Hållbar användning av förnybara naturresurser och anpassning till klimatförändringen är toppteman i samarbetet mellan de övriga nordiska länderna och regionerna.

Nordiska ministerrådet

I nordiskt samarbete deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt självstyrelseområdena Åland, Färöarna och Grönland. Samarbete görs i Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet samt i över 30 samnordiska institut.

Nordiska ministerrådet som grundades 1971 är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Det allmänna ansvaret för rådet ligger hos statsministrarna, men i praktiken har ansvaret flyttats till samarbetsministrar och Nordiska samarbetskommittén (NSK).

Nordiska ministerrådet består av flera ministerråd. Ministerrådet för Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Frågor bereds och uppföljs av nordiska tjänstemanskommittéer som består av nationella tjänstemän. Ministerrådet bistås av ett sekretariat som ligger i Köpenhamn.

Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet varar i ett år och cirkulerar mellan de fem nordiska länderna. Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2016.

På andra webbplatser

Nordiska ministerrådet

Mer information

Aulikki Hulmi, kansainvälisten asioiden johtaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162034