Fritidsfiske

I Finland är det möjligt att fiska olika fiskarter i varierande miljöer. Årligen fiskar cirka 1,5 miljoner personer i vårt lands vatten. Fritidsfiske är finländarnas viktigaste naturhobby.

Fritidsfiskarna står för omkring en tredjedel av hela fiskfångsten i Finland. De tar upp nästan 90 procent av den fisk som fångas i insjöarna. Regionalt bedrivs fritidsfiske i närheten av stora bosättningscentra och i sommarstugeområdena i Insjöfinland

Fritidsfiskarnas årliga fångst är totalt drygt 24 miljoner kilo, varav nästan hälften fångas med nät. Det mest använda fiskeredskapet är dock metspö. Arter som fritidsfiskarna fiskar mest är abborre, gädda och mört. Den årliga kräftfångsten inom fritidsfiske är cirka 2,5 miljoner stycken. Tre fjärdedelar av fritidsfiskarnas fångst används som människoföda.

 

Fisketillstånd säljs av Forststyrelsens tjänst Eräluvat.fi. På webbplatsen finns också information om fiske i statens vattenområden.

På Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets webbplats finns statistikuppgifter om fångster inom fritidsfiske per område och art.

 

På vår webbplats:

På andra webbplatser:

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress:


Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: