FI SV EN

Foder är en väsentlig del av livsmedelskedjans säkerhet

Merparten av djurfoder tillverkas och används på finska gårdar. En stor del av foderindustrins råvara kommer från finska gårdar och livsmedelsindustrin, men importerade råvaror används också. Inom djurproduktion har fodret en stor ekonomisk betydelse.

Kontrollen av säkerhet och kvalitet hos foder och foderråvaror har långa anor i Finland. Till exempel salmonella har kontrollerats sedan år 1960 och i början av 1990 skapade kontrollinstanserna och foderföretagen systemet med hygienisk egenkontroll av foder.

Syftet med lagstiftningen är att garantera djurhälsan och kvaliteten hos livsmedel av animaliskt ursprung genom trygga och högkvalitativa foder, korrekt foderinformation och spårbarhet av foder. Det huvudsakliga målet är att trygga djurens hälsa och kvaliteten på animaliska livsmedel. Foderlagstiftningen gäller förutom foder för djur som används för livsmedelsproduktion också bland annat foder för pälsdjur och sällskapsdjur.

Livsmedelsverket inspekterar och kontrollerar kvaliteten och säkerheten hos foder.

Mer information

Eeva Saarisalo, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162366   E-postadress: