Statens fiskevårdsavgift

I Finland finns ett fiskevårdsavgiftssystem som grundar sig på lagen om fiske. Detta innebär att fiskare i åldern 18 – 64 ska betala staten en fiskevårdsavgift. Fiskaren ska vid behov kunna bevisa sin ålder för fiskeövervakaren. Alla som betalat fiskevårdsavgiften samt alla under 18 och över 65 år har rätt att handredskapsfiska med ett spö och konstgjort bete i hela landet, dock inte i fors- och strömområdena i vattendrag för vandringsfisk eller i andra vatten där fisket är förbjudet med stöd av några andra bestämmelser.

Den allmänna fiskerätten innebär att mete, pilkfiske och fiske med en strömmingshäckla är tillåtna utan fisketillstånd.  

Enligt lagen om fiske är mete fiske utan konstgjort bete och utan för kastfiske lämpad rulle där det används ett spö och en krok.

Enligt lagen om fiske avses med pilkfiske fiske med ett kort spö och en vid en lina fäst pilk som hålls i rörelse i lodrät riktning.

På vår webbplats:

På andra webbplatser

 

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: