Statens fiskevårdsavgift

I Finland finns ett fiskevårdsavgiftssystem som grundar sig på lagen om fiske. Till följd av detta ska en fiskare som bedriver annat fiske än mete eller pilkfiske och som är 18–69 år betala fiskevårdsavgift till staten. Den som har fyllt 65 år senast den 31 december 2023 har rätt att fiska utan fiskevårdsavgift till staten. Fiskaren ska vid behov kunna bevisa sin ålder för fiskeövervakaren. Alla som har betalat fiskevårdsavgiften och alla som inte har fyllt 18 år eller som har fyllt 69 år har rätt att bedriva handredskapsfiske med ett spö och konstgjort bete i hela landet, dock inte i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk eller på sådana ställen där fiske är förbjudet med stöd av någon annan bestämmelse.

Den allmänna fiskerätten innebär att mete, pilkfiske och fiske med en strömmingshäckla är tillåtna utan fisketillstånd.  

Enligt lagen om fiske är mete fiske utan konstgjort bete och utan för kastfiske lämpad rulle där det används ett spö och en krok.

Enligt lagen om fiske avses med pilkfiske fiske med ett kort spö och en vid en lina fäst pilk som hålls i rörelse i lodrät riktning.

På vår webbplats:

På andra webbplatser

 

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: