Utveckling av den nationella infrastrukturen för geografisk information

Helheten av datalager med geografiska objekt och tillhörande datatjänster kallas för infrastrukturen för geografisk information.  Effektiviteten och nyttan av infrastrukturen för geografisk information baserar sig på möjligheten att kombinera data med hjälp av position (koordinater) och identifieringsuppgifter (t.ex. adress). Merparten av de centrala nationella datamängderna är också geografisk information.

INSPIRE-direktivet 2007/2/EG ställer krav på infrastrukturen för geografisk information, som består av geografiska datamängder som myndigheterna förvaltar, samt hanteringen av den. För att verkställa direktivet har man i Finland stiftat en lag om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) och en kompletterande förordning (725/2009). Under kommissionens ledning har man också berett en mängd tekniska verkställighetsregler.

Utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information styrs av delegationen för geografisk information. Utvecklingen och användningen stöds av ett samarbetsnätverk som består av olika intressentgrupper och ett sekretariat placerat i Lantmäteriverket. För att styra utvecklingen har man upprättat en nationell strategi för geografisk information.

Mer information om infrastrukturen för geografisk information, verkställandet av INSPIRE-direktivet, samarbetsorganen och strategin finns i den nationella portalen för geografisk information: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv

 

På andra webbplatser

Paikkatietoikkuna

Mer information

Mika Karjalainen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Förvaltinings- och utveclkingssektorn, enheten för information management och lantmäteri Telefon:0295162335   E-postadress:


Antti Vertanen, dataadministrationsdirektör 
jord- och skogsbruksministeriet, Förvaltinings- och utveclkingssektorn, enheten för information management och lantmäteri Telefon:+358295162421   E-postadress: