SOTKA-projektets effektivitet forskas

I projektet SOTKA följer man upp åtgärdernas effekter och kostnadseffektivitet. Forskningar görs bland annat med hjälp av fågelräkningar och uppföljning av små rovdjur.

Det är viktigt att följa upp effekterna och kostnadseffektiviteten i fråga om varje objekt som projektet gäller. Det är till exempel viktigt att bygga en plats för räkning av vattenfåglar på de våtmarker som ska restaureras redan innan arbetet inleds.

Forskningarna genomförs av Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet och Åbo universitet samt Luomus.