Handelspolitik och ekonomiska utlandsrelationer

I Finland har Utrikesministeriet huvudansvaret för handelspolitiken. Politiken har dock en nära koppling till Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, och ministeriet deltar därför aktivt i beredningen som gäller detta, bl.a. via EU-delegationerna. Åtgärder som främjar externa ekonomiska relationer och internationalitet stärks av Team Finland-nätverket.

Med handelspolitik påverkas villkoren för import och export av jordbruksprodukter och livsmedel samt stödreglerna som styr genomförandet av målen för jordbrukspolitiken. Handelspolitiken stödjer sig närmast på internationella avtal och hör såsom jordbrukspolitiken till EU:s kompetens.