Strategi för utveckling av fritidsfiske

Syftet med strategin är att styra förvaltningen av fritidsfiske, forskningen inom branschen samt organisationsverksamheten.

Bilaga:

 

 

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske 0295162404  


Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske 0295162462