Strategi för utveckling av fritidsfiske

Syftet med strategin är att styra förvaltningen av fritidsfiske, forskningen inom branschen samt organisationsverksamheten.

Bilaga:

 

 

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress:


Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: