Strategi för utveckling av fritidsfiske

Syftet med strategin är att styra förvaltningen av fritidsfiske, forskningen inom branschen samt organisationsverksamheten.

De centrala målen i strategin för utveckling av fritidsfiske:

  • Fritidsfiske utnyttjar i första hand de naturligt förökande fiskbestånden på ett mångsidigt och hållbart sätt.
  • Vården av fiskbestånden är planmässig, grundar sig på behov och vårdresultaten uppföljs systematiskt.
  • Vattendragens tillstånd håller sig oförändrat eller förbättras och fritidsfisket bidrar till denna utveckling för sin del.
  • Fritidsfisket är en betydande naturhobby bland finländarna också i ett urbaniserat samhälle.
  • Fritidsfisket skapar möjligheter till en konkurrenskraftig näringsverksamhet.
  • Samarbetet mellan organisationerna inom fritidsfiskesektorn och hela fiskesektorn fungerar väl och verksamhetsförutsättningarna är tryggade.

 

Bilaga:

På andra webbplatser:

 

 

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162404  


Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462