Forskningsprogrammets styrgrupp

Styrgruppen sammanträder ungefär två gånger om året.

  • Eero Pehkonen, ordförande, jord- och skogsbruksministeriet
  • Marja-Liisa Tapio-Biström, vice ordförande, jord- och skogsbruksministeriet
  • Tarja Haaranen, miljöministeriet (ersättare: Sonja Pyykönen)
  • Tapio Heikkilä, miljöministeriet
  • Laura Höijer, miljöministeriet
  • Mikko Kuussaari, sekreterare, Finlands miljöcentral
  • Sanna Marttinen, Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
  • Elina Nikkola, jord- och skogsbruksministeriet
  • Sini Wallenius, jord- och skogsbruksministeriet