Geoinformationsforskning

Geoinformationsforskning stödjer uppkomsten av innovationer och upprätthållandet av terräng- och fastighetsdatasystemen.

Geoinformationsforskning inom JSM:s förvaltningsområde

Inom JSM:s forskningsområde är Lantmäteriverkets central för geografisk information en forskningscentral inom geografisk information på nationell och internationell nivå i Finland. Det internationellt högklassiga forsknings- och utvecklingsarbetet skapar en hållbar grund som skapar praktiska lösningar för de allmänna kartverksarbetena och utvecklingen av terrängdatasystemet samt affärsverksamheten inom den privata sektorn.