Pilotprojekt 2019

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet började samarbete i restaurering av värdefulla fågelvatten med ett pilotprojekt i våret av 2019. Genom projektet finansierades fyra våtmarker, restaurering av ett fågelvatten och starten för ett projekt för intensiv jakt efter små rovdjur. 

Det välstartade samarbetet kan nu fortsätta i SOTKA-projektet och Helmi-program.