Våtmarker förbättrar reproduktion

Delprojektet SOTKA-våtmarker genomförs av Finlands viltcentral. Det främsta målet är att i samarbete med markägarna anlägga våtmarker som förbättrar reproduktionen. Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life är ett bra exempel på ett kostnadseffektivt sätt att skapa livsmiljöer av hög kvalitet som lämpar sig även för krävande andfåglar. Till exempel tidigare torvutvinningsområden kan tas i användning för vattenfåglar utan långsamma tillståndsprocesser och dyra grävarbeten. Läs mer på viltcentralens webbplats kosteikko.fi.