Mer information

Anna-Leena Miettinen, Yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Jordbruk och fiske  0295162409