FI SV EN

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder

De informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som EU finansierar är 1-3 år långa kampanjer på den inre marknaden eller i tredjeländer. Syftet med programmen är att öka människors kunskaper om produkterna, förbättra åtgången av produkterna och öppna marknader för jordbruksprodukter utanför Europa.

Bestämmelserna om EU:s säljfrämjande politik har ändrats och de nya bestämmelserna börjar gälla 1.12.2015. För ansökningsprocessen svarar i fortsättningen kommissionen och ett verk som lyder under den.  

EU:s finansieringsandel är 70–80 procent av programkostnaderna beroende på antalet deltagande medlemsländer och programmens målmarknader.

Programförslag kan lämnas t.ex. av organisationer som representerar produktområdet eller produktområdena eller av branschorganisationer.

Landsbygdsverket svarar också i fortsättningen för utbetalningen av stöd när det gäller program där programförslaget kommer endast från en finsk aktör.

Landsbygdsverkets sidor 

Kommissionens sidor

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (CHAFEA)


 

 

Mer information

Anna-Leena Miettinen, Yksikön päällikkö 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162409