Begränsningar i Saimen

Förordningen om fiskebegränsningar i Saimen godkändes vid statsrådets sammanträde på torsdagen den 6 maj 2021. Den nya förordningen träder i kraft den 8 maj 2021. Fiskebegränsningsområdet utvidgas med 243 kvadratkilometer och är således i fortsättningen 2 800 kvadratkilometer stort. Fiskebegränsningarna tryggar saimenvikarpopulationens tillväxt i enlighet med skyddsstrategin. 

Begränsningarna ska i fortsättningen också gälla bland annat de södra delarna av Puruvesi, Haapaselkä vid Rantasalmi och Jorois och Hepovirta, Kuparonvirta och Linnunpäänselkä mellan Luonteri och Lietvesi samt de södra delarna av Paasselkä. Saimenvikaren har spridit sig till dessa områden under de senaste fem åren. En del av det nya området har också tidigare omfattats av fiskebegränsningar genom avtal mellan vattenområdenas ägare och NTM-centralen. 

Inom begränsningsområdet är nätfiske fortfarande totalförbjudet under tiden 15.4 – 30.6, med undantag för siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter som får användas efter den 20 juni. Siklöjenät var tidigare tillåtna under hela förbudstiden. Att göra nätslingorna lägre med lodräta garn är förbjudet och i fortsättningen måste fiskarna förankra näten vid öppet vatten.  På detta sätt vill man undvika att saimenvikare fastnar i näten.  Däremot får man under vissa förutsättningar använda ryssjor som har en flyktlucka. Enligt förordningen är det året om helt förbjudet att använda grimnät och nät i extra stark trådgrovlek. Katsor och ryssjor ska även i fortsättningen vara trygga för vikarna.  

Pressmeddelande om fiskebegränsningar i Saimen

Förordning om fiskebegränsningar i Saimen

Fiskebegränsningsområdet i Saimen på kartan

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: