Begränsningar i Saimen

Saimenvikaren, en underart av vikarsälen, har klassificerats som akut hotad. Saimenvikaren är en art som kräver särskilt skydd enligt naturskyddsförordningen och en art som kräver strikt skydd enligt EU:s habitatdirektiv. Forststyrelsen ansvarar för främjandet av skyddet för saimenvikaren och ordnandet av uppföljningen av skyddet.

Statsrådet har utfärdat förordningen som begränsar fisket för att effektivisera skyddet av saimenvikaren.

Användningen av följande fångstredskap och fiskesätt är förbjuden inom saimenvikarens viktigaste utbredningsområden:

1) långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete (gäller inte mete, pilkfiske och kastfiske),

2) grimnät,

3) nät där nätslingan är gjord av flertrådigt garn eller av multifibertråd,

4) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,17 millimeter,

5) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter,

6) ryssjor som är slutna upptill,

7) ryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap som motsvarar ryssjor och har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter,

8) katsa eller mjärde, där öppningen till sin bredd eller utspänd är större än 150 millimeter.

Därtill fiske med nät, med undantag av siklöjenät, är förbjudet inom saimenvikarens viktigaste utbredningsområden från och med den 15 april till och med den 30 juni.

 

Bilagor

 

Extern länk:

 

Uppdaterad 15.4.2016

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162404