kissa lepää.

Införande av kattregister planeras

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett beredningen av en förordning om identifiering och registrering av katter. Målet är att förordningen ska sändas på remiss i år. Nedan besvaras de vanligaste frågorna. Mer information kommer allteftersom beredningen framskrider.

Vad är ett kattregister?

Det planerade kattregistret är ett myndighetsregister. Alla katter i Finland ska märkas med ett mikrochipp och anmälas till registret. Kattens ägare är ansvarig för att katten anmäls till registret.

Varför behövs registret och till vad används det?

Syftet med registrering av katter är att främja ansvarsfullt ägande och därmed också förbättra katters välbefinnande. Målet är att minska antalet hemlösa katter och förebygga att det uppkommer populationer av halvvilda katter. Därtill är målet att öka uppskattningen av katter och hindra att de överges och behandlas dåligt. Processen för att återlämna förrymda katter till sina ägare blir också lättare och snabbare när man vet vem kattens ägare är. För tillfället finns ingen exakt uppskattning av hur många katter det finns i Finland.

När ska en ägare registrera sin katt?

Målet är att registrera alla katter under 2026. I fortsättningen ska kattungar förses med chipp och registreras före de överlämnas till den nya ägaren. Alternativt kan detta göras upp till den ålder som det föreskrivs om genom förordning.

Var görs det och vad kostar det?

Livsmedelsverket kommer att vara den myndighet som sköter registret i Finland. Alla kattägare kan registrera sina katter antingen elektroniskt eller med en blankett. Priset på en registrering är ännu inte fastslaget. Myndighetsverksamheten ska vara kostnadstäckande, vilket innebär att man inte får göra vinst på registret, och priset ska vara så lågt som möjligt.

Vad innebär det att märka en katt med ett chipp och vem utför detta?

Att märka en katt med ett chipp innebär att ett litet mikrochipp implanteras under kattens hud. Det är smidigast och billigast att göra detta till exempel i samband med veterinärbesiktningen av en kattunge. 

En veterinär eller annan behörig personal utför ingreppet, som är nästintill smärtfritt och motsvarar en vaccinering. En katt kan märkas med ett chipp redan före kattregistret träder i kraft.

När börjar registret användas?

Avsikten är att registret ska börja användas 2026.