Arbetsgrupper och workshoppar 

Arbetsgrupperna: 

CAP27-workshoppar: 

 • Främja aktiv jordbruksproduktion

Workshoppen hölls den 15 februari 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Främja jordbrukets inkomstutveckling

Workshoppen hölls den 1 februari 2019

 En sammanfattning av workshoppen

 • Förbättra jordbruksproduktionens produktivitet och produktionsstruktur

Workshoppen hölls den 29 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Främja generationsväxlingar och stödja unga jordbrukare  

Workshoppen hölls den 23 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Förbättra riskhanteringen inom jordbruksproduktion    

Workshoppen hölls den 25 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen  

 • Förbättra matsektorns lönsamhet och konkurrenskraft  

Workshoppen hölls den 12 februari 2019

 • Utveckla producentorganisationer och ett sektorspecifikt stödsystem för biodling    

Workshoppen hölls den 15 januari 2019 

Workshoppen hölls den 12 februari 2019

 • Främja tillämpningen av EU:s kvalitetssystem   

Workshoppen hölls den 5 februari 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Beakta konsumentens roll på ett bättre sätt    

Workshoppen hölls den 23 januari 2019 

 • Främja ekologisk produktion

Workshoppen hölls den 5 april 2019 

 • Främja produktionsdjurens hälsa och välbefinnande        

Workshoppen hölls den 29 november 2018

En sammanfattning av workshoppen 

 • Utveckla företagsverksamheten på landsbygden  

Workshoppen hölls den 12 december 2018

En sammanfattning av workshoppen

Workshoppen hölls den 17 maj 2019 

En sammanfattning av workshoppen

 • Utreda behovet av nya finansieringsinstrument  
 • Främja allmännyttiga investeringar    

Workshoppen hölls den 21 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Främja samarbetsåtgärder    

Workshoppen hölls den 1 april 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Utreda regionernas behov av landsbygdsutveckling  

Workshoppen hölls den 3 december 2018 

En sammanfattning av workshoppen

 • Stärka Leaderarbetet    

Workshoppen hölls den 18 december 2018

En sammanfattning av workshoppen

Workshoppen hölls den 18 januari 2019 

En sammanfattning av workshoppen

Workshoppen hölls den 1 februari 2019 

En sammanfattning av workshoppen

Workshoppen hölls den 15 mars 2019 

En sammanfattning av workshoppen

Workshoppen hölls den 17 maj 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Bekämpa erosion och förbättra växttäcket    

Workshoppen hölls den 30 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Värna om jordgrunden och vattenhushållningen    

Workshoppen hölls den 19 februari 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen samt förbättra luftkvaliteten  

Workshoppen hölls den 1 mars 2019 

 • Återanvända näringsämnen i jordbruksproduktionen  

Workshoppen hölls den 16 april 2019

En sammanfattning av workshoppen

 • Växtskydd i jordbruksproduktionen  

Workshoppen hölls den 4 februari 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Bidra till jordbruksnaturens biologiska mångfald  

Workshoppen hölls den 5 mars 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Skydda och främja användningen av genetiska resurser    

Workshoppen hölls den 28 januari 2019 

En sammanfattning av workshoppen

 • Utveckla kunnandet och bidra till innovationer och digitalisering    

Workshoppen hölls den 16 januari 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Utveckla kontroll av systemen för jordbruksstöd  

Workshoppen hölls den 11 mars 2019

En sammanfattning av workshoppen 

 • Utveckla övervakningen av landsbygdsutvecklingens åtgärder