Djur och växter

Djursjukdomsläget i Finland är gott. Allvarliga djursjukdomar konstateras sällan, och det är då vanligen fråga bara om enstaka fall.