Fiskebegränsningar och vård av fiskresurser

Mete, pilkfiske, fiske med en strömmingshäckla samt handredskapsfiske som grundar sig på en fiskevårdsavgift är så kallade allmänna fiskerätter. Dessa fiskeformer har dock begränsningar: det finns till exempel många olika förbudsområden, där dessa fiskeformer är förbjudna.

Förutom fiskemyndigheter kan fiske begränsas av bl.a. regionala miljöcentraler med stöd av naturvårdslagen.

Förbud mot mete, pilkfiske och handredskapsfiske

NTM-centralerna kan med stöd av 54 § i lagen om fiske förbjuda fiske som grundar sig på de allmänna fiskerätterna inom vissa områden. Beslut om sådana förbudsområden och kartor över dessa finns att se i NTM-centralernas fiskerienheter.

På andra webbplatser: