Projekt finansierade av jord-coh skogsbruksministeriet

[Vuosina 2005–2014 rahoitetut T&K –hankkeet (TAULUKKO)]

[Vuosina 2005–2014 rahoitetut Makera –hankkeet (TAULUKKO)]

 

På andra webbplatser

Hankehaavi – registret över forskningsprojekt

Helsingfors universitets databaser

Statsrådets projektregistret (på finska)