Kontaktuppgifter, servicenummer och adresser

Jord- och skogsbruksministeriet

Regeringsgatan 3A
Pb 30,
00023 STATSRÅDET
(Helsingfors)
Tel. 0295 16 001
Fax (registratorsbyrå) 09 - 160 54202
E-mail (registratorsbyrå): [email protected]

 

Jord- och skogsbruksministeriets nätfaktureringsadress (EDI-kod): 003702459587

Nätfakturaoperatören är OpusCapita Solutions Group, förmedlarkod E204503

Jord- och skogsbruksministeriets FO-nummer: 0245958-7

Mervärdesskattenummer: VAT FI02459587

Faktureringsadress:

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 5462
01051 Laskut

 

Servicenummer

Kommunikationsenheten:

kommunikatonschef Janne Impiö, tel. 050 330 6065

ledande kommunikationsexpert Pekka Väisänen, tel. 0295 16 2480

kommunikationsexpert Päivi Kari, tel. 0295 16 2122

kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 16 2057

kommunikationsexpert Vesa Vuorimaa, tel. 0295 16 2466

specialsakkunnig Meri Kiikkala, tel. 0295 16 20423

praktikant, tel. 0295 16 2482

 

Registratorsbyrå: registrator tel. 0295 16 2200 eller informationssekreterarna Anneli Räisänen, tel. 02951 60690; Eija Cillem, tel. 02951 60680; Tanja Piiparinen, tel. 02951 60687

Arkiv: Mervi Björkman, koordinator för informationstjänsten, tel. 02951 60679


Publikationer:

mediernas förfrågningar: Raija Kuusi, tel. 0295 16 2430

arbetsgruppspromemorior + komittébetänkanden: arkiv, tel. 0295 16 0679

 

Information om lagstiftningen och beställningar:

Jord- och skogsbruksministeriets författningssamling: eller informationssekreterarna Anneli Räisänen, tel. 050 568 0713; Eija Cillem, tel. 050 318 89 39; Tanja Piiparinen, tel 050 318 8961

Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftning: statens författningsdatabank


Expeditionsvakter:

överexpeditionsvakt Markku Suominen, tel. 0295 16 0682

expeditionsvakter, tel. 0295 16 2250

Besöksadresser:

Ministern och kanslichefen: Regeringsgatan 3 A

Förvaltnings- och planeringsavdelningen: Regeringsgatan 3 A
Livsmedelsavdelningen: Mariegatan 11
Information- och forskningsektorn: Regeringsgatan 5
Förvaltnings‐ och utvecklingssektorn: Regeringsgatan 5

Bibliotek, registratorsbyrå och arkiv: Regeringsgatan 3 A
Enheten för intern revision: Regeringsgatan 3 A och Alvar Aalto gatan 5, Seinäjoki

 

Ärendehantering i jord- och skogsbruksministeriet

För att inleda ett ärende i jord- och skogsbruksministeriet behöver du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor per post, fax eller e-post. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift.

Jord- och skogsbruksministeriets registratorskontoret

Pb 30,
00023 STATSRÅDET
(Helsingfors)
Tel. 0295 16 2200
Fax (registratorsbyrå) 09 - 160 54202
E-mail (registratorsbyrå): kirjaamo(at)mmm.fi
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170, Helsinki

Handlingar som är adresserade till jord och skogsbruksministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS ( kl. 8.00 - 16.15.)