Finansierade projekt

Projekt som finansierats inom forskningsprogrammet (projektets ansvariga person, huvudsakliga genomförare och finansiär):

Mark

Kretsloppsekonomi

Ekosystemtjänster

Effektiviteten i fråga om miljöåtgärder på gårdsnivå samt gårdarnas samarbetsformer och deras mervärde