Matbranschens evenemang under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor. Till naturtemat hör återvinning av näringsämnen, närproducerad mat och naturturism. Närmat introduceras för konsumenter och yrkesfolk bl.a. på ett seminarium om hållbara offentliga kök på Gastromässan i mars, på ett seminarium om matkultur och matfostran i samband med evenemanget Delikatessernas Finland i augusti samt genom en nordisk närmattävling i oktober. 

Seminarium 18.3: Hållbara offentliga kök i Norden 

Tidpunkt: 18.3.2016 kl. 8.30–11.30
Plats: Messukeskus, i samband med Gastro Helsinki 2016 -mässan
Målgrupp: sakkunniga, utvecklingsansvariga, beslutsfattare inom offentlig bespisning och upphandling av livsmedel, matföretagare och myndigheter i Finland och i övriga nordiska länder  
Program

I de offentliga storköken tillreds dagligen över sex miljoner måltider. Måltiderna bör samtidigt vara smakliga, hälsosamma och hållbara ur ett miljöperspektiv. Under seminariet erhåller deltagarna information om nordiska, innovativa lösningar och god praxis som utvecklats inom såväl den offentliga som inom den privata bespisningen för att nå de tidigare nämnda målsättningarna. 

Seminariets övriga teman är minskat matsvinn, hållbar offentlig upphandling, samt Miljöpass-examen, som är ett unikt sätt i Norden att utbilda storkökspersonal i miljöfrågor. Seminariet ordnas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Motiva Ab. 

För inbjudna, nordiska sakkunniga ordnas även annat program som relaterar till hållbar bespisning inom offentligt kök och som jord- och skogsbruksministeriet är värd för. 

Tilläggsuppgifter:
Seija Ahonen-Siivola, överinspektör, ansvarsperson för matbranschens evenemang under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, jord- och skogsbruksministeriet, seija.ahonen-siivola(at)mmm.fi
Bettina C Lindfors, seminariets ansvarsperson för program och kommunikation, bettina.c.lindfors(at)gmail.com
Elina Ovaskainen, seminariets ordförande, Motiva Ab, elina.ovaskainen(at)motiva.fi

Seminarium 18.8: Nordisk matkultur och matfostran stärker nordisk branding

Tidpunkt: 18.8.2016 kl. 13.00–17.15, kvällsevenemang 17.30–20.00
Plats: TING-salen, Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors
Målgrupp: utvecklingsansvariga och beslutsfattare inom matkultur, matfostran, matturism och matevenemang samt aktörer inom matkedjan i Finland och i övriga nordiska länder 
Seminarieprogram på svenska samt på engelska

Välkommen att ta del av nya innovationer och utbyta erfarenheter vid seminariet Nordisk matkultur och matfostran stärker nordisk branding. Seminariet arrangeras i TING-salen, Kulturkontakt Nord, Helsingfors torsdagen 18.8.2016, kl. 13 - 17.15. Som avslutning på seminariet inbjuds deltagarna till en smakresa i finländsk matkultur med nordisk twist kl. 17.30 - 20.00. 

Innovativa, tvärsektoriella upplevelser, koncept och metoder inom nordisk matkultur och matfostran stärker nordisk branding i Norden och internationellt. Under seminariet presenteras innovativa matupplevelsekoncept från Sverige, Danmark och Island. Därtill diskuteras barn och ungas matkultur och -identitet, främjande av skolbespisningen, matfostran i den finländska grundskolans undervisningsplaner, nya näringsrekommendationer för barnfamiljer, mångkulturella metoder inom matfostran samt aktuellt inom matsvinn. 

Huvudtalare inom matkultur är svenska matkreatören Björn Ylipää, Måltidsvision. Ylipää talar om Mat som förmedlare av nordiska kulturens särdrag.  Därtill ges en aktuell översikt om möjligheten att sammanföra mat, design och arkitektur av isländska Halla Helgadóttirin, Icelandic Design Center. Den danska matstrategidirektören Mikkel Sander berättar om hur man skapat ett hållbart, involverande bespisningskoncept för Roskilde musikfestival.

Seminariets huvudtalare inom matfostran är matkulturprofessor Johanna Mäkelä från Helsingfors universitet. Mäkelä talar om barn och ungas nordiska matkultur och dess förändring. Därtill ges såväl norska, åländska som finländska talturer om främjande av skolbespisningen, matfostran i den finländska grundskolans undervisningsplaner, nya näringsrekommendationer för barnfamiljer, mångkulturella metoder inom matfostran samt aktuellt inom förebyggande av barnfamiljers matsvinn.

Som avslutning på seminariet inbjudes deltagarna till en smakresa i finländsk matkultur med nordisk twist kl. 17.30–20.00. Måltidsupplevelsen förverkligas i samarbete med Laurea yrkeshögskolas restonomstuderande jämte lärare.

Fredagen den 19 augusti besöker de nordiska gästerna landets största matevenemang Delikatessernas Finland som arrangeras i Helsingfors. Där bekantar de sig med såväl finländska livsmedel, mathantverkare och producenter samt nationella projekt inom matfostran för barn och unga.

Seminariet ordnas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Kulturkontakt Nord. Seminariet är ett av matevenemangen under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016.

Tilläggsuppgifter:
Seija Ahonen-Siivola, överinspektör, ansvarsperson för matbranschens evenemang under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, jord- och skogsbruksministeriet, seija.ahonen-siivola(at)mmm.fi
Bettina C Lindfors, seminariets ansvarsperson för program och kommunikation, bettina.c.lindfors(at)gmail.com
Annika Nummelin, senior rådgivare, Kulturkontakt Nord, annika.nummelin(at)kulturkontaktnord.org

Finskt mästerskap i mathantverk öppet för nordiska deltagare 10–13.10.2016

Tidpunkt: 10–13.10.2016
Plats: Yrkeshögskolan Novia, Raseborg
Målgrupp:
 mathantverkare och aktörer inom matkedjan samt intresserade konsumenter

Tävlingens målsättning är att höja mathantverkarnas samt konsumenternas intresse och respekt för nordiska råvaror och mattraditioner samt kunnande inom matbranschen. Tävlingen erbjuder goda möjligheter till nätverkande och kunskapsutbyte för mathantverkare. Till tävlingen hör även flertal matrelaterade miniseminarier, debatter och utfärder för att bekanta sig med lokalt mathantverk i regionen Västnyland.

Tävlingen förverkligas i enlighet med en väl beprövad modell av Eldrimner - resurscentrum för mathantverk, Sverige. Anmälningar till tävlingen och dess olika klasser, tas emot 25.5.–26.8. Tävlingen förverkligas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Kustens Mat -projektgruppen.

Tilläggsuppgifter: 
Seija Ahonen-Siivola, överinspektör, ansvarsperson för matbranschens evenemang under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, jord- och skogsbruksministeriet, seija.ahonen-siivola(at)mmm.fi
Ann-Louise Erlund, ordförande för Kustens Mat -projektgrupp, Yrkeshögskolan Novia, ann-louise.erlund(at)novia.fi