Spetsprojekt 


Spetsprojekten genomför tillsammans strategins vision, mål och syften. Varje spetsprojekt bidrar till att uppnå flera mål och syften. Varje spetsprojekt har egna specialuppgifter och perspektiv, men kopplingarna mellan spetsprojekten är starka. Till genomförandet av en ansvarsfull och samordnande strategi hör att ett enskilt spetsprojekt inte främjas på ett sådant sätt att det försvårar uppnåendet av strategins alla mål. Korseffekterna granskas för alla spetsprojekt. Åtgärder som hänför sig till samordningen av strategin ingår i synnerhet i spetsprojektet Skogsbranschens förnyelse och konkurrenskraft. 

Forskning, kunskapsunderlag, kompetens, digitalisering och utnyttjande av öppna data, interaktion och kommunikation är viktiga inom varje spetsprojekt. Ett separat program har utarbetats för att stödja sådant arbete i projektportföljen som hänför sig till forskning, utveckling och innovationer.