FI SV EN

Stöd och bidrag

Stöd och bidrag ska trygga inhemsk livsmedelsproduktion, rimliga konsumentpriser, fortsatt produktion i hela landet och en livskraftig landsbygd. Marknadspriserna täcker bara en del av jordbruksprodukternas höga produktionskostnader, varför det krävs stöd för att produktionen ska kunna fortsätta i våra nordliga förhållanden.

Genom stöd bevarar man gamla och skapar nya arbetsplatser i landsbygdsområdena och också i övrigt i samhället där man använder råvaror, produkter och tjänster som producerats på landsbygden. Inom landsbygdsutvecklingen ges stöd till företag och landsbygdssamhällen inom alla branscher.

Med hjälp av stöd bevarar man också naturmiljöer som ändrats av jordbruket.  Till stöden hör alltid villkor som måste uppfyllas.  Även rätten till stöd kontrolleras. Stödmottagarens verksamhet granskas så att stöd har sökts på rätta grunder och att villkoren har följts. Även administrationens verksamhet granskas.

Läs mera på Livsmedelsverket nätsidor.