Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden program för Finland 2021–2027

De centrala målen för Finlands program i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) är att stödja en hållbar tillväxt inom fiskerinäringen, trygga förutsättningarna för primärproduktionen, påskynda förnyelse och innovationer samt att ta bättre hänsyn till miljöfrågor.

Ur Finlands program i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) finansieras utvecklings- och investeringsprojekt inom fiskeriet som kan hänföra sig till hållbart fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel samt miljöåtgärder inom fiskeriet. Ur fonden finansieras också maritimpolitik, fiskeövervakning och fiskeridatainsamlingsprogrammet.

Programmets budgetram är cirka 140 miljoner euro för 2021–2027.

Mer information:

Webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress:


Saana Tarhanen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162036   E-postadress:


Minna Uusimäki, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162284   E-postadress:


Antony Starr, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162106   E-postadress: