Från information till åtgärder

De projekt som handlar om detta temaområde ska svara på följande frågor:

  • Vilka är de viktigaste kanalerna för att förmedla information (tidningar, sociala media, virtuell information, opinionsbildare, rådgivare) och hur påverkar de?
  • Hur sker förankringen av den information som administrationen ger ut, vem förmedlar informationen och hur användbar är den? Hur mycket förändras informationen från administrationen till jordbrukaren och var på vägen förändras den?
  • Vad styr jordbrukarens beslutsfattande utöver de ekonomiska incitamenten?
  • Vad är det bästa sättet att omvandla de nyaste forskningsresultaten till praktiken och få dem till jordbrukare och andra aktörer för användning?

Ansökan som gäller temaområdet har ännu inte öppnats.