Kuvassa äiti ja tytär ostamassa marjoja ja vihanneksia.

Cirkulär ekonomi är en möjlighet för Finland

Det centrala målet med cirkulär ekonomi är att spara naturresurser och använda materialen på ett effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi produceras det inte ständigt nya produkter. Konsumtionen baserar sig inte på att man ska äga saker, utan i stället på att man använder tjänster genom att dela med sig, hyra och hyra ut samt återanvända produkter. Materialen förstörs inte till slut, utan de används till nya produkter om och om igen. 

Cleantech, klimatneutralitet och bioekonomi är alla besläktade med cirkulär ekonomi. År 2015 antog Europeiska kommissionen en  handlingsplan som ska stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig i framtiden. Om omställningen görs i tid och planenligt, kan samhällsekonomin dra nytta av rollen som banbrytare. Finland har just nu utmärkta möjligheter att skapa nya innovationer och erbjuda lösningar som vi kan exportera.

I en digital och nätverksbaserad värld bygger verksamheten i tillväxtföretag inom cirkulär ekonomi på smidiga ekosystem. Lösningar för förnybar energi, ett hållbart jord- och skogsbruk eller ansvarsfulla vattentjänster kan vara lönsam affärsverksamhet och vinstgivande placeringsverksamhet. Breda samarbetsnätverk är det värdefullaste kapitalet i en cirkulär ekonomi. Det sektorsövergripande samarbetet bör också gälla de finansiella strukturerna.

Steg mot hållbar framgång

Finland tog fram den första vägkartan för cirkulär ekonomi 2016. Vägkartan för den cirkulära ekonomin är en plan som uppgjorts i samarbete mellan Sitra, ministerierna och ett stort antal övriga aktörer. Planen ska hjälpa att ta vara på olika möjligheter inom cirkulär ekonomi. Vägkartan kompletteras av ett åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi.

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2016–2025 (Sitra) 

Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi (pdf på finska)

Vägkartans nya del bygger en ny grund för att finansiera välbefinnandet och uppdaterar riktlinjerna mot en hållbar framgång och omställning av ekonomin.  

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2.0 (Sitra) (på finska)

Finland - leading the way to sustainable circular economy (WCEF2019, in English)

På andra webbplatser

Färdplan för plast (på finska, kommer att översättas på svenska senare, MM)

 

 

Mer information