Kontaktuppgifter till kommunikationenheten

Kommunikationens e-post: viestinta.mmm(at)gov.fi
Personal e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi

Kommunikationsdirektör
Janne Impiö
tfn. 0295 162 064
    050 330 6065

 • ministeriets kommunikatons ledning och utvecklíng

Ledande kommunikationsexpert
Pekka Väisänen
tfn. 0295 162  480

 • jordbrukspolitik
 • landsbygdsprogram

 

Kommunikationsexpert 
Päivi Kari 
tfn. 0295 162 122
    050 514 8352

 • klimat
 • biodiversitet
 • skogar

Kommunikationsexpert
Vesa Vuorimaa
tfn. 0295 162 466
       040 537 3796

 • internet utvveclingsprojekt
 • lantmäteri, geografisk information
Kommunikationsexpert
Taina Saahko
tfn. 0295 162 112
    050 535 6646
 • mat 
 • livsmedelsäkerhet

 

Kommunikationsexpert
Johanna Liukkonen
tfn. 029516215
   050 470 5761
 • naturresurser, t.ex. vatten, fisk och vilt

 

 

Kommunikationsexpert
Erika Keppola
tfn. 0295 162 187
    050 473 2057

 • Markanvändningssektorns klimatåtgärder

Kommunikationspraktikant
Sanna Hietamäki
tfn. 029 5162262