Kontaktuppgifter till kommunikationenheten

Kommunikationens e-post: viestinta.mmm(at)gov.fi
Personal e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi

Kommunikationsdirektör
Janne Impiö
tfn 02951 62064
     050 330 6065
ministeriets kommunikatons ledning och utvecklíng

Ledande kommunikationsexpert
Pekka Väisänen
tfn  02951 62480
jordbrukspolitik, 
 

Kommunikationsexpert
Päivi Kari (frånvarande fram till 20.3.2022)
tfn 02951 62122
      050 514 8352
skogar, vaaten, fiskar, vilt
     
 
Kommunikationsexpert
Vesa Vuorimaa
tfn 02951 62466
     040 537 3796
internet, utvveclingsprojekt, lantmäteri, geografisk information
Kommunikationsexpert
Taina Saahko
tfn  02951 62002
     050 358 8793
mat, livsmedelsäkerhet
Specialsakkunnig
Meri Kiikkala
tfn 02951 62042
     050 453 2803
utveckling av landsbygden,
landsbygdprogram
 
     
     
 

 

 

Kommunikationsexpert

tfn 
02951 62276
    050 4399465
naturresurser, t.ex.
vatten, fisk och vilt

Kommunikationsexpert
Erika Keppola
tfn 02951 62187
  050 473 2057
Markanvändningssektorns klimatåtgärder

Kommunikationspraktikant
Emilia Kautto
tfn 0295 162 227