Kontaktuppgifter till kommunikationenheten

Kommunikationens e-post: viestinta.mmm(at)gov.fi
Personal e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi

Kommunikationsdirektör
Janne Impiö
tfn 0295 162 064
    050 330 6065

 • ministeriets kommunikatons ledning och utvecklíng

Ledande kommunikationsexpert
Pekka Väisänen
tfn 0295 162  480

 • jordbrukspolitik
 • landsbygdsprogram

 

Kommunikationsexpert
Anu Becker
tfn 0295 162 167

 • klimat
 • biodiversitet
 • skogar

Kommunikationsexpert
Vesa Vuorimaa
tfn 0295 162 466
       040 537 3796

 • internet utvveclingsprojekt
 • lantmäteri, geografisk information
Kommunikationsexpert
Taina Saahko
tfn 0295 162 112
    050 535 6646
 • mat 
 • livsmedelsäkerhet

 

Kommunikationsexpert
Hannakaisa Markkanen
tfn 029 5162 068
   050 416 3345
 • CAP-kommunikation

 

   

Kommunikationsexpert
Virva Luoto
tfn 0295 162 122
      0504775444 

 • Markanvändningssektorns klimatåtgärder

 

 

 

 

 

Kommunikationsexpert
Laura Ticklén
tfn 0295 162 076
    050 473 8913

 • Fiskar
 • Vilt
 • Vatten

 

 

 

 

 

Kommunikationspraktikant
Jenna Miettinen
tfn 0295 162 221