Värderingen av olika skogsrelationer skapar en grund för välfärd

Skogar är samtidigt en plats och en resurs, källa till utkomst och välbefinnande, en viktig del av naturen och en stor naturresurs. Skogar väcker intresse, åsikter, debatt och känslor. När det gäller beslut om skogar, behövs det förståelse, förmåga att uppskatta olika skogsrelationer och förmåga att samordna.

Det som är typiskt för finska skogar är att de kan användas för många olika ändamål. I samma skog kan man jaga, plocka bär, orientera, odla råvirke och värna om naturens biologiska variation.  Allemansrätten gör användningen för olika ändamål möjlig. Målet är att vår skogsrelation är aktiv och mångsidig. Samtidigt tryggar vi den kulturella hållbarheten, det vill säga att seder, rutiner och relationer övergår till kommande generationer.

Den kulturella hållbarheten tar sig uttryck i tidsanpassade funktioner som inte bryts när generationer byts ut. Begreppet kulturell hållbarhet inbegriper också kulturell transformation - en aktiv strävan att påverka mot ett mål som gäller ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet. Ett mångsidigt skogsförhållande möjliggör samtidig balanserad genomföring av alla hållbarhetsmål. Finländarnas mångsidiga skogsrelation är både utgångspunkten och ett mål genom vilket man stärker individernas och samhällets slagtålighet, dvs. resiliens.

Det är viktigt med tanke på skogsbranschens, samhällets och välfärdsstatens framgång att de ungas relation till skogen blir mångsidig och att de uppskattar olika relationer till skogen. Samarbetet mellan aktörer inom skogsbranschen, skolor och den tredje sektorn spelar en viktig roll när det gäller att uppnå målet.

På vår webbplats

Finländare förhåller sig till skogen på många olika sätt - en ny metod hjälper att förstå olika värderingar (Pressmeddelande av JSM, Finlands skogsförening och Finlands naturmuseum Lusto 27.2.2019)

På andra webbplatser

Skogskulturell hållbarhet (på finska)
Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan (Tapios rapport nr 25) (på finska)
En artikel på Forest.fi: Metsä on 83 prosentille suomalisista tärkeä (83 procent av finländarna upplever skogen som viktig) (på finska)
Projektet Metsäsuhteita - Testa din egen skogsrelation!
Finska forstföreningens webbplats för skogsundervisning och inlärningsmiljö: Lär dig & andra

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: