Uppskatting av skog upp skogsrelationen

Skogar är samtidigt en plats och en resurs, källa till utkomst och välbefinnande, en viktig del av naturen och en stor naturresurs. Skogar väcker intresse, åsikter, debatt och känslor. När det gäller beslut om skogar, behövs det förståelse, förmåga att uppskatta olika skogsrelationer och förmåga att samordna.

Det som är typiskt för finska skogar är att de kan användas för många olika ändamål. I samma skog kan man jaga, plocka bär, orientera, odla råvirke och värna om naturens biologiska variation.  Allemansrätten gör användningen för olika ändamål möjlig. Målet är att vår skogsrelation är aktiv och mångsidig. Samtidigt tryggar vi den kulturella hållbarheten, det vill säga att seder, rutiner och relationer övergår till kommande generationer.

 

På vår webbplats
Finländare förhåller sig till skogen på många olika sätt - en ny metod hjälper att förstå olika värderingar (Pressmeddelande av JSM, Finlands skogsförening och Finlands naturmuseum Lusto 27.2.2019)

På andra webbplatser
Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan (Tapios rapport nr 25) (på finska)
En artikel på Forest.fi: Metsä on 83 prosentille suomalisista tärkeä (83 procent av finländarna upplever skogen som viktig) (på finska)
Projektet Metsäsuhteita - Testa din egen skogsrelation!
Finska forstföreningens webbplats för skogsundervisning och inlärningsmiljö: Lär dig & andra

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287