Värdesättning av skog

En balanserad relation till skog har sina rötter i att man värdesätter skogsanvändningen och skogsmiljön.  Det bygger ett underlag för en hållbar skogsanvändning och skogsvård och dess acceptabilitet. Relationen till skog bygger man upp redan som ung. Bor man antingen i staden eller på landsbygden har man kort väg till närskogen.

Det som är typiskt för finska skogar är att de används för många olika ändamål. I samma skog kan man jaga, plocka bär, orientera, odla råvirke och värna om naturens biologiska variation. Allemansrätten gör användningen för olika ändamål möjlig.

Även den finska skogskulturen är rik med rötter långt tillbaka i Finlands historia. Med skogskultur avses all materiell och immateriell verksamhet som på ett eller annat sätt gäller skog. För somliga innebär det att söka geocacher i skogen med hjälp av gps, för andra att samla motorsågar, för vissa konstnärlig inspiration.

På andra webbplatser
Finska forstföreningens webbplats för skogsundervisning och inlärningsmiljö: Lär dig & andra

 

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287