Nordiska ministerrådets ordförandeskap 2016

Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor. Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde täcker alla dessa tre teman.

Projektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi identifierar nordiska samarbetsområden inom blå bioekonomi och skapar en vägkarta för att tillvarata vatten- och naturresurspotentialen. Blå bioekonomi är också ett av regeringens spetsprojekt.

Till naturtemat hör återvinning av näringsämnen, närproducerad mat och naturturism. Att återvinna näringsämnen är ett viktigt nordiskt samarbetsområde för det hjälper oss att minska näringsbelastningen i vårt gemensamma hav, Östersjön. Närmat introduceras för konsumenter och yrkesfolk bl.a. på ett seminarium om hållbara offentliga kök på Gastromässan i mars, på ett seminarium om matkultur och matfostran i samband med evenemanget Delikatessernas Finland i augusti samt genom en nordisk närmattävling i oktober. Ett ytterligare mål under ordförandeskapet är att godkänna och börja tillämpa de framtida riktlinjerna för det nordiska skogssamarbetet.

Inom temat människor samlar man in information och sprider vidare goda exempel på hur man kan stärka livskraften i glesbygder genom bättre infrastruktur för dataförbindelser och hur man kan dra nytta av digitaliseringen i näringsverksamheten.

Under ordförandeskapet ordnas det evenemang och seminarier för allmänheten, experter och beslutsfattare. Uppdaterad information om vad som händer år 2016 finns på www.norden2016.fi.

Bilaga

Program för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Matbranschens evenemang under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Mer information

Markus Schulman, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor Telefon:0295162475   E-postadress: