Trafikens biobränslen

Biobränslen kan tillverkas av flera olika biomassor och bioavfall och det finns många olika tillverkningsteknologier. Alla trafikbränslen i Finland innehåller nuförtiden biokomponenter. Därutöver kan biobränslen och biogas används i eldning. Flygtrafiken ger också intressanta möjligheter för användningen av biobränslen.

Skogsbaserade biobränslen hör till avancerade biodrivmedel

Av skogsbiomassor kan tillverkas trafikbränslen med hjälp av många olika teknologier såsom till exempel genom pyrolys, genom gasning med hjälp av Fischer-Tropsch-syntesen eller genom vidareförädling av tallolja som uppkommer i samband med cellulosaproduktionen.

Biobränslen som tillverkas av skogsbiomassor räknas till avancerade biodrivmedel. Tillverkningen av avancerade, dvs. trafikbränslen av andra eller tredje generationen, konkurrerar inte med matproduktionen eftersom vid tillverkningen inte används råvaror som kan användas som livsmedel. Målet med det s.k. ILUC-direktivet som godkändes i EU sommaren 2015, är att bidra till användningen av avancerade biodrivmedel och begränsa användningen av första generationens livsmedelsbaserade biobränslen.

Målet är att andelen förnybar energi är 40 procent före år 2030

En av orsakerna till att öka användningen av biobränslen är EU:s energi- och klimatmål. EU-målet är att före år 2020 ska användningen av förnybar energi ökas i trafiken så att den upptar 10 procent av bränslens energiinnehåll. Finlands nationella mål är strängare än EU:s, dvs. år 2020 är andelen förnybar energi 20 procent. Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram är målet 40 procent före år 2030.

På andra webbplatser
Trafikens biobränslen (Motiva) (på finska)
Hållbarheten hos biodrivmedel och flytande biobränslen (Arbets- och näringsministeriet) (på finska)
Öljy- ja biopolttoaineala ry (på finska)


 

 

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   förnamn.efternamn@mmm.fi