Trafikens biobränslen

Biobränslen kan tillverkas av flera olika biomassor och bioavfall och det finns många olika tillverkningsteknologier. Alla trafikbränslen i Finland innehåller nuförtiden biokomponenter. Därutöver kan biobränslen och biogas används i eldning.

Skogsbaserade biobränslen hör till avancerade biodrivmedel

Av biomassor kan tillverkas trafikbränslen med hjälp av många olika teknologier såsom till exempel genom pyrolys eller genom gasning med hjälp av Fischer-Tropsch-syntesen.

Biobränslen som tillverkas av bioavfall, rester eller skogsbiomassor räknas till avancerade biodrivmedel. Tillverkningen av avancerade, dvs. trafikbränslen av andra eller tredje generationen, konkurrerar inte med matproduktionen eftersom vid tillverkningen inte används råvaror som kan användas som livsmedel. I Finland sågspån och annat skogsindustrisavfall, rester och skogsbiomassa är potentiella råvaror för avancerad biobränsleproduktion i framtiden.

Målet är att andelen biobränslen är 30 procent före år 2030

En av orsakerna till att öka användningen av biobränslen är EU:s energi- och klimatmål. EU-målet är att före år 2030 ska användningen av förnybar energi ökas i trafiken så att den upptar 14 procent av bränslens energiinnehåll i trafiken. Finlands nationella mål är strängare än EU:s, dvs. år 2030 är andelen av trafikens biobränslen 30 procent.

På vår webbplats

Hållbarhetskriterier för energibiomassor

På andra webbplatser

Trafikens biobränslen (Motiva) (på finska)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: