Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Det bor 85 miljoner människor i Östersjöregionen,vilket är 17 procent av Europeiska unionens befolkning. Det finns många saker som vi kan sköta effektivare tillsammans, över gränserna, och för att Östersjöns tillstånd ska bli bättre krävs omfattande samarbete. Det behövs insatser av både företag och individer.

Östersjöregionen har många styrkor och om vi satsar på dem kan vi förbättra hela regionens välfärd. Till exempel genom att utnyttja den höga utbildningsnivån och kompetensen kan vi finna nya lösningar för att återvinna näringsämnen.

Vad är Östersjöstrategin?

EU:s strategi för Östersjöregionen är en gemensam riktlinje och handlingsplan för att utveckla hela regionen och lösa gemensamma problem. Strategins mål är att rädda havsmiljön, öka välståndet och länka samman regionen.

Strategin involverar åtta EU-stater: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland. Också Ryssland och andra länder i närområdet, som Norge och Vitryssland, kan delta i samarbetet. Europeiska unionen publicerade sin Östersjöstrategi och handlingsplan 2009. Det var den första makroregionala strategin som antogs i EU.

  • Mer information om Östersjöstrategin kan du läsa här!

 

(Bild: www.balticsea-region-strategy.eu/)

Östersjöstrategins koordination i Finland

Utrikesministeriet är Finlands nationella samordnare när det gäller Östersjöstrategin. Östersjöambassadören Erja Tikka företräder Finland i Östersjöärenden och ansvarar för Östersjöpolitiken som helhet.

 

Interreg Östersjöprogrammet 2014-2020 har stött koordination och kommunicering i Östersjöstrategins politikområde Bioekonomi med tekniskt stöd.